Reiki

Definíció
A reiki (ejtsd: ree-kii) japán eredetű szó. Rei annyit jelent, mint univerzális, a Ki pedig a kínai „Qi” japán megfelelője és (élet)energiát jelent. Leegyszerűsítve a reiki jelentése: univerzális (isteni) erővel történő gyógyítás.

A reiki igen régi gyógymódnak számít, melyet állítólag már több mint 2500 évvel ezelőtt megemlítettek az ősi szanszkrit szútrákban (régi buddhista tanítások) és amelyet a XIX. században dr. Mikao Usui, egy keresztény szerzetes Japánból, Buddha és Jézus gyógyító erejének keresése során, mintegy sugallatként, újra felfedezett. Azóta beszélnek már a reiki Usui féle rendszeréről is. Usui követője, Hayashi Tokióban létrehozott egy reiki klinikát, amely azóta igen népszerűvé vált. A reiki később egy lelkes hawaii páciens révén eljutott az Amerikai Egyesült Államokba is, ahol 1980-ban az eredeti tanítás két követő irányzatra szakadt (Reiki-Alliance és Reiki Association).

A reiki mester a tanítás szerintj nem ad le energiát a paciensnek, hanem csak rendelkezésére bocsátja azt, tehát nem áll ott tétlenül. A második reiki fokozattól kezdve a páciens jelenléte nélkül is történhet energiaátvitel. A reiki mester a kézrátételt rendszerint a test 12-20 pontján végzi el, mindenhol néhány percig. A „kézrátételen” keresztül történő energiaátvitel a gyógyítási folyamathoz súlyos betegségek esetében azonban nem elegendő. Az energiaátvitel folyamatába be kell iktatni a gondolkodásmód „gyógyítását” is. A megkérgesedett gondolati struktúrákat fel kell oldani, és új látásmódot kell kialakítani. Csak így nyílik lehetőség a betegségeknek már csírájában való elfojtására, az öngyógyító erők aktiválására, valamint a test és a lélek harmonizálására.

A reikit - legalábbis úgy tartják - se megtanítani, sem pedig megtanulni, hanem csak továbbadni lehet. Az első hétvégi szeminárium keretében (reiki – 1. fokozat) beavatási szertartások segítségével megnyitják a tanulók testét, utat nyitva ezzel a kozmikus energiának. Egy második hétvégi szeminárium alkalmával (reiki – 2. fokozat) az energiacsatornákat még jobban kinyitják a súlyosabb betegségek, pl. AIDS, kezelése érdekében. Ezen kívül a második szemináriumot követően távkezelésekre is lehetőség nyílik. A harmadik szeminárium, mely gyakran ugyancsak két-három napig tart, a mesteravatásra szolgál.

Az, hogy a „kézrátétellel” történő energiaátvitel milyen mértékig aktiválja az öngyógyító erőket, tudományosan sem bizonyítani, sem pedig megítélni nem lehet. A betegségeknek – az asztmától az AIDS-ig – „kézrátétel” útján történő gyógyítása erősen kétségbe vonható. A módszer igen messzire visszanyúló hagyománya ellenére a gyógyítási eredményekre vonatkozóan eddig semmiféle bizonyíték vagy megbízható dokumentáció nem áll rendelkezésre. Puszta lazítási módszerként azonban minden további nélkül elfogadható.