Wellness/Life Coaching

Wellness/Life Coaching

Habár a coaching (coach=edző, oktató) (élet)vezetési tanácsadásként is felfogható, a coaching nem pusztán tanácsadás. Technikailag a coaching két személy között zajló fejlesztő kapcsolat. Mindig személyes jellegű, interaktív, erősen fókuszált folyamat, amely segít az egyén és a környezete (adott esetben az őt foglalkoztató szervezet) számára nagyobb elégedettséggel járó eredményeket gyorsabban elérni. Olyan funkciókat foglal magában, mint a célok kitűzése, elvárások meghatározása, teljesítményértékelés, motiváció. A coaching segítségével a kliens igényesebb célokat tűz ki, tevékenyebbé válik, megalapozottabb döntéseket hoz, és érvényre juttatja, serkenti belső erőit, meglévő, természetes képességeit.

A coaching-ban részesülő személy problémáit a coach (lásd Wellness tréner) nem oldja meg, hanem "csupán" átadja tudását, és segít a belső erőforrások aktiválásában. Kérdez, meghallgat, irányítja partnerének figyelmét, s a megoldásokat vele fogalmaztatja meg. Ráirányítja a figyelmet bizonyos tevékenységekre, lehetőségekre, megoldástípusokra, ami után az illető kiválasztja a sajátját.

A coaching-ban fontos az új tapasztalatok, új tudás megszerzésének a lehetősége, és ezek értékelése. A coaching alkalmas az új (munka)feladatok ellátása előtt álló (szak)ember felkészítésére, illetve általában az ügyei viteléhez kapcsolódó problémák szakmai és személyes szinten történő feldolgozására és megoldására.