Wellness

Wellness

Definíció
Az irodalomban a wellness kifejezés először 1654-ben jelent meg, és eredetileg jó egészséget, jó közérzetet jelentett, azaz a betegségektől való mentességet. Ez a megközelítés mára változott, a wellness ma ennél sokkal többet jelent. Tömören megfogalmazva az élvezhető egészségben való létezést jelenti, amelynek legfőbb ismérvei az életminőség és a jó közérzet. A wellness, mint az egészségnek egy állapota, egy életmódot is jelent egyben. Minden ember felelős azért, hogy egészségét jó táplálkozás, a megfelelő testsúly megtartása, ellenőrzés és a kockázati tényezők (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) féken tartása révén megőrizze.

A wellness-re vonatkozó amerikai kutatások mára igazolták, hogy azok az emberek, akik vigyáznak magukra, és tudatosan vezetik életüket, produktívabbak, kevesebbet hiányoznak a munkahelyükről, és ritkábban veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, mint mások. A titok nem abban rejlik, hogy orvosi ellátást kell igénybe venni, hanem hogy folyamatosan vigyázzunk magunkra, törődjünk magunkkal. Ezzel egészségünk megőrzésének felelőssége ránk hárul, és biztosíthatjuk magunknak a megelőzés, a jó életminőség lehetőségét. A wellness tehát egy tevékeny, megelőző attitűd az egészség, a szociális és emocionális működés optimumának elérésére. Egy aktív folyamat, amelynek során tudatosul bennünk sikeres létezésünk kulcsa, megnyitva ezzel az utat annak tudatos választásához. Annak felismerését is jelenti, hogy fizikai, pszichikai, szociális és spirituális szükségleteink vannak, és optimális működésünk érdekében ezeket mind ki kell elégíteni. A wellness az élethez pozitívan viszonyul, és olyan megközelítés, amely az embert teljes valójában értékeli: integrálja a testet, a lelket és a szellemet. Olyan értékrend, amely szerint bármit teszünk, gondolunk érzünk és hiszünk, hatással van egészségi állapotunkra.

Az 1950-es években az Amerikai Egyesült Államokban a megelőző gyógykezelések előtérbe kerülésével a wellness eleinte csak szakmai körökben, majd később a szélesebb nyilvánosság körében is egyre népszerűbbé vált. Elsősorban Halbert Dunn, John Travis, Donald Ardell és Gerhart Hettler munkássága nyomán alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban az első wellness-mozgalom (Wellness movement). Az állami és magánszektorban is az 1970-es évektől a wellness koncepcióban felfedezték az egészségügyi kiadások életmóddal való befolyásolásának, csökkentésének lehetőségét. Ma már egész wellness iparágról beszélhetünk, amely szolgáltatások egész tárházát kínálja az egészség megőrzésére.

A wellness-szolgáltatások nyújtásához, annak az egyén számára legmegfelelőbb válfaja alkalmazásához különböző módszereket dolgoztak ki. Ennek során testi, emocionális, szellemi, társadalmi, lelki, ökológiai és szakmai aspektusokat egyaránt figyelembe vesznek. A professzionális módszerhez a tényleges és a célállapot egyéni feltárása és elemzése mellett hozzátartozik a személyre szabott program is, egy szakképzett folyamatirányítás, valamint az alkalmazás és az eredmény ellenőrzése is. Ehhez magatartás- és tapasztalati diagnosztikai interjúkat, és kérdőíveket iktatnak be, egészségügyi tanácsokat adnak és viselkedésterápiás módszereket és eszközöket alkalmaznak.

Az 1990-es évek elejétől a wellness kifejezés Európában is meghonosodott, jóllehet tartalmában gyakran alig, vagy egyáltalán nem fedi az eredeti elképzeléseket. Olyan professzionális wellness-management, mint amilyen az Amerikai Egyesült Államokban az ottani egészségügyi rendszer keretén belül kialakult, Európában eddig még nem tudott megvalósulni. Európában wellness alatt túlnyomórészt passzív, kényeztető alkalmazásokat és kezeléseket, valamint luxus szállóban való tartózkodást, Day-Spa központokat vagy -klubokat értenek. Ennek ellenére a wellness lényegi mondanivalóját tekintve ma is és a jövőben is mindenekelőtt egy pozitív egészségfelfogás marad.