Római Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény

Római Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény

9400 Sopron, Orsolya tér 2.

A gyűjtemény gazdag anyaga az egykori orsolyita zárda oratóriumtermében tekinthető meg, és összeállítása elősegíti a soproni barokk művészetről alkotott kép pontosítását. A témacsoportokba rendezett, jórészt barokk szakrális tárgyakat korábbi és XIX. századi emlékek egészíti ki. A kiállítás gerincét a megőrzött liturgikus tárgyak gazdag gyűjteménye adja. A kelyhek, úrmutatók, ereklyetartók, keresztek, mise és keresztelő kancsók, pásztorbotok közül több valódi ötvös remekmű.

A szobrok és a megtekinthető oltárrészletek mesteri kezekre vallanak. Több kiállított festmény közül az egyik legértékesebb Martin Altamonte képe, amelyen Szent Domonkos átveszi a rózsafüzért. A barokk korból származó viseletek – miseruhák, díszpalástok – gazdag hímzései jól érzékeltetik az egykori gazdagságot.