Bajnok Béla: Székelyhidi Szekrényessy Kálmán

Bajnok Béla: Székelyhidi Szekrényessy Kálmán

8600 Siófok, Rózsakert

Szekrényessy Kálmán személye, munkássága az 1990-es évek közepéig külföldön ismertebb volt, mint itthon. Ekkortól azonban idehaza is elkezdték felfedezni. Balatonfüred városa 1995-ben a panteonban elhelyezett emléktáblával, Siófok pedig az 1997-ben felavatott teljes alakos kőszoborral állított emléket a Balaton első átúszójának. Siófok évente otthont ad a profi Balaton-átúszás eredményhirdetésének, amelyet a szoboravatást követően méltóképpen a vízparton, a szobor előterében tartanak. A Szekrényessy Kálmán emlékverseny első helyezettje a szobor kicsinyített bronz mását kapja jutalmul. Az életnagyságú kőszobor egy korabeli fénykép alapján a célba érést követő pillanatban, lepedőbe burkolva, kezében babérkoszorút tartva ábrázolja Szekrényessy Kálmánt. A talapzaton az alábbi szöveg olvasható: „Hazafias kötelességemnek tartottam e távúszás által a Balatont ösmertebbé tenni”.

Szekrényessy előkelő nemesi családban született 1846. július 20-án Pesten. Családjának kiterjedt rokoni kapcsolatai révén összeköttetésben állt a kor vezető fő- és köznemesi családjaival. Édesapja ügyvéd volt, gróf Széchenyi István belső munkatársa és bizalmas barátja. Az érettségi vizsga után a pesti orvosi és jogi egyetemek hallgatója, ám hirtelen jött kalandvágya 1866-ban a harctérre vonzotta. Huszadik születésnapját is karddal az oldalán ünnepelte. A rövid, porosz–osztrák háborút megpecsételő königgrätzi vereség, úgy látszik, nem szegte kedvét, sőt letette a tiszti vizsgát is. Szerette a küzdelmet, vonzották a veszélyes feladatok, így a kiegyezéssel beköszöntő békeévek elől a világ más tájaira utazott. 1873-ban önkéntesként Spanyolországban, Don Carlos trónkövetelő hívei, a karlisták közt találjuk. 1875-ben osztrák békefenntartóként Dániában állomásozott. Itt értesült Webb kapitány 1875. augusztus 24-i csatornaátúszásáról. Ez volt az a pillanat, amely fordulatot jelentett a 29 esztendős tiszt életében. Azért, hogy egyéni képességeiről mielőbb számot adjon, megkezdte távúszásait az elszórt dán szigetek között. 1876 tavaszán már Amerikában volt, itt vette hírét a kirobbant török–orosz háborúnak, amely újabb katonai feladatokra ösztönözte. Tisztként a török sereg oldalán küzdötte végig a háborút, és ahogy két ütközet között az ideje engedte, úszóbravúrokat hajtott végre. 1876-ban átúszta a Boszporuszt. Ezt 1877-ben megismételte, mely teljesítményével világrekordot állított fel, ugyanis Európából Ázsiába, Ázsiából Afrikába egyhuzamban úszta át a csatornát. 1880. augusztus 29-én hatalmas tömeg kísérte figyelemmel a Balaton átúszását. A lelkes tömegben ott volt az olasz király unokahúga, Rapravetta Margit, aki a hölgyek nevében nagy csokor virággal üdvözölte a bajnokot. Szekrényessy röviddel ezután feleségül is vette, ezt követően hol Budapesten, hol itáliai birtokaikon éltek.
A mű alkotója Bajnok Béla szobrász, aki 1937-ben született Gyulán. Kőfaragónak tanult Székesfehérváron, majd 1964-ben a Képzőművészeti Kivitelező Vállalatnál kőszobrászvizsgát tett. Mesterei Kiss Sándor és Lessenyei Márta. Négy évig az ő műhelyükben dolgozott. Legkedveltebb anyaga a kő, de használ bronzot és fát is. Műveiben a közérthetőség, az egyszerűség dominál. Igaz ez erre a szobrára is, melyet az avatáson egy családtag röviden így minősített: „visszaadja Kálmán bácsi alakját”.