Református templom

Református templom

7623 Pécs, Szabadság u. 35.
06-72-314-638
petdan@t-email.hu

1907-ben épült Schlauch Imre tervezésével. A berendezést Keil Ferenc pécsi asztalosmester készítette, a szószék a budapesti Kálvin téri templom szószékét mintázza tölgyfából. A berendezések díszítése a Szentháromságot jelképezi. Orgonáját a pécsi Angster József és fia készítették. A gyülekezeti ház később, 1927-ben épült. Berendezése Szatyor Győző és Vata Emil pécsi művészek keze munkáját dicséri. A templom homlokzata háromtengelyes, a közepén lévő, kúp alakú sisakkal végződő tornyához kétoldalt egy-egy fiatorony csatlakozik. A fehér falakat a találkozási vonalak mentén és az ablakok körül téglaburkolat díszíti. Stílusa a gótikus építészet elemeit ötvözi, román kori ablakzáródásokra is utalva, a századelő eklektikus felfogásában.