Mindszentek temploma

Mindszentek temploma

7625 Pécs, Tettye u. 14.
06-72-310-800

A Budai külváros legrégibb épülete. A várfalszerű kerítés veszi körül, a hajdani temető kerítése. A Tettye-patak völgyének lakossága már a 13. század elején egyhajós templomot emelt itt. Az eredetileg román stílusú Mindenszentek templomát a 15. század végén késő gótikus stílusban átalakították. Külseje egyszerű, főhomlokzatának háromszögű oromzatán alacsony torony emelkedik. Belső berendezése nagyrészt a 18. századból származik, barokk stílusú.
A török hódoltság alatt Pécs egyetlen keresztény kézen maradt temploma volt, amelyet közösen használtak a katolikusok, a reformátusok és az unitáriusok. 1588-ban itt tartotta híres hitvitáját, a Pécsi Disputát, Skaricza Máté református és Válaszúti György unitárius lelkész. A 17. század közepén a templom unitárius lett, a katolikusok csak 1664-ben nyerték vissza. A 18. század elején, 1704-ig a jezsuiták kezelésében volt. Ez időben háromhajóssá építették át, ekkor épült a hagymasisakos kis torony.
A templom kőfallal zárt temetőjének déli részén 18-19. századi sírok, északon barokk sírkövek láthatók.