Lenau Haus

Lenau Haus

7621 Pécs, Munkácsy utca 8

A magyarországi német kisebbség kulturális intézménye, a Lenau Ház, a Munkácsy utca 8. szám alatti egyemeletes klasszicista lakóházban kapott helyet. Kertjében Trischler Ferenc szobra utal a svábok kitelepítésére. Az épület déli oldalán kerültek felszínre a canterbury-i érsek, Becket Tamás tiszteletére felszentelt, domonkos templom és rendház nagyméretű, gótikus falai, alattuk számos kriptával. A pécsi Lenau Ház, a Lenau Egyesület székháza, a magyarországi németek szellemi-kulturális központja, és németek ill. magyarok találkozási helye, 1987 és 1989 között épült.
1986 októberében Pécs és Fellbach testvérvárosi szerződése aláírása alkalmából Fellbach város 10.000.- DM-t adományoz a Lenau Ház építésére.

1990. június 3-án, Pünkösd vasárnapján több mint 1000 érdeklődő jelenlétében ünnepélyesen átadják rendeltetésének a Lenau Házat.
Pécs színes kultúrájú város, miként a régiója is az. A 19. század közepén még inkább német városnak számított, semmint magyarnak: miként Michael Haas írta, a belvárosban németül, a szigeti városrészben magyarul, másutt bosnyáknak nevezett horvát nyelven beszéltek lakosai. Ma a kilenc kisebbségi önkormányzat között működik, többek között a német is. Pécs a magyarországi németek kultúrájának mai legfontosabb városa. A német anyanyelvű lakosságunk több mint a fele él a Dél-Dunántúlon. A pécsi német iskolaközpont és a Lenau Ház, a megye oktatási-kulturális életének tekintélyes intézményei.