Néprajzi Múzeum

Néprajzi Múzeum

7623 Pécs, Rákóczi u. 15.

A Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya 1996-ban, a millecentenárium évében nyitotta meg újjárendezett, állandó kiállítását. A tárlat a Baranyában élő népcsoportok hagyományos kultúrájáról nyújt átfogó képet, a millennium és a századelő idejétől az 1950-es évekig. Megyénkben évszázadok során kialakult változatos etnikai összetételével és néprajzi értékeivel sajátos színt képvisel a Dél-Dunántúlon. A soknemzetiségű Baranya népcsoportjainak faragásait, sokszínű viseleteit, fazekas-és kerámiakultúráját, szőtteseit és hímzéseit, bútorait állították itt ki. Emellett a kiállítás bemutatja a népszokásokat: a mohácsi busójárást, a pécsváradi leányvásárt, a vallásos népélet tárgyi emlékeit, a településeket és a népi építészet emlékeit is.
Az első teremben a megye tájföldrajzi egységeiről, a népcsoportokról, az építkezési technikákról szerezhetünk ismereteket, a kiállított fotók, berendezési tárgyak, használati tárgyak segítségével. A második teremben a hagyományos baranyai textilekkel, a szőttesek és varrottasok jellegzetes változataival, valamint egyes néprajzi csoportok viseletével ismerkedhetünk meg. A harmadik helyiség a megye sokrétű kézművességéből a népi fazekasok és kályhások készítményeit mutatja be. A negyedik teremben a legismertebb baranyai népszokás, a busójárás kellékeivel ismerkedhet meg a látogató.