Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 16
info@brody.iif.hu

A megyei könyvtár 1952-ben alakult a korábbi Körzeti Könyvtár és Városi Könyvtár összevonásával.

1957-ben jelenlegi működési helyén a műemlékekben gazdag belváros egyik legszebb épületében, a volt Nagypréposti palota emeleti részén nyert elhelyezést.

Az önálló részleggé lett gyermekkönyvtár a régi helyén, a művelődési ház épületében maradt.

1958-ban új szolgáltatásként létrejött a könyvkötészet. A 60-as évek végére a könyvtár zsúfoltsága miatt a bővítés elodázhatatlanná vált. A palota földszintjén lévő lakásokat felszabadították, így a teljes épületet a könyvtár vehette birtokába.

1970. április 25-én nyílt meg a felújított, könyvtár - most már szabadpolcos szolgáltatással, olvasóteremmel. A korszerűsített épületben - az országos szakmai törekvésekkel összhangban kialakult a zenei részleg.

1972-ben a gyermekrészleg az Úttörőházban - ma Forrás Szabadidő Központ - nyert új elhelyezést.

1976-ban a Megyeháza épületében külön gyűjteményként közigazgatási szakkönyvtár létesült.

1981-ben az évek óta folytatott sajátos gyarapítás, feltárás alapján kialakuló helyismereti gyűjtemény is önálló részleggé vált.

1983-ban az Ifjúsági Ház - ma Művészetek Háza - épületében megkezdte szolgáltatását az Idegen Nyelvi Szakrészleg

Az 1988. június 2-án tartott névadó ünnepség alkalmával a megyei könyvtár felvette az egri származású író, publicista Bródy Sándor nevét .

1996-ban integrálódott az intézményhez a városban működő három fiókkönyvtár.

1997-től nagyarányú informatikai fejlesztés kezdődött, így ma már igénybe vehető a szinte teljes körű számítógépes katalógus és az Internet hozzáférés.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár fenntartója Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Heves Megye Önkormányzata.