Lengyel-kápolna

Lengyel-kápolna

8265 Hegymagas, Szent György-hegy

A Szent György-hegy oldalában található 215 m magasan, a Boldogságos Szûz tiszteletére szentelt kápolna. 1760 körül a lengyeltóti Lengyel család építtette. Gyönyörû fából faragott barokk-rokokó oltárának oszlopainak, - a hagyomány szerint - a Lengyel család tagjai tartják. Tetején Szent István, Szent László és a Szûz Mária aranyozott szobraival. Az oltár alapzatában Szt. Sebestyén, Szt. Kelemen és Szt. Rozália reliefjei domborodnak. Mûvészi faragású szószékja a négy evangélista ülõ alakjával, tetején a Jó Pásztor szobrával ékeskedik. Padjai rokokó tölgyfa padok. A fa orgonakarzat mellvédjén festett bibliai jeleneteket látunk. A kápolna tornyát 188-ben építették. Homlokzati tornyán két fülke, abban a lovas Szent György, felette a Szent Imre, az oromzat szélein Szent István és Szent László szobrai. Oldalt a fülkékben Szent Péter, Szent Pál, Szent Antal és Szent József. A szobrok anyaga bántai homokkõ.Mindezek az ékességek a kápolnát a Balaton-vidéki barokk mûvészet egyik legszebb emlékévé avatják.

Az épület állapota jó, népszerű kirándulóhely nemcsak emiatt, hanem az innen nyíló páratlan panoráma miatt is.