Tiszaújváros Sports Club

Tiszaújváros Sports Club

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka 6
+36 (49) 341282

We organize short a long walking, bike and water tours.