Trip - five hours of walking, cycling

Trip - five hours of walking, cycling

8230 Balatonfüred