Az I. világháború

Az I. világháború


1913 Megalakul Tisza István kormánya.
1914-1918 Az Osztrák-Magyar Monarchia Németország oldalán lép háborúba - 1,000,000 halott.
1918 október 31.
Őszirózsás forradalom. Tisza Istvánt agyonlövik.
1919 március 21.
Kun Béla Kommunista Pártja megalakítja a Tanácsköztársaságot, amely 133 napig tartott. Az antant hatalmak bevonulásával azonban összeomlott. Ezt a rövid korszakot nevezzük a vörös terror időszakának.
1920 március
Horthy Miklós Magyarország kormányzója.
1920 június 4.
A trianoni egyezmény hatálybalépése. Magyarország elveszíti területének több mint kétharmadát és lakosságának felét. Horthy propagandagépezete össztüzet zúdít az egyezményre, kihasználva az azzal kapcsolatos elégedetlenkedéseket.