Az Árpád-ház

Az Árpád-ház


902 A magyarok megsemmisítik a Morva Birodalmat, legyőzve Szvatoplukot és Mojmírt
X. század A magyar kalandozások ideje - a magyar lovasok Aquitániát és Nápolyt is fenyegették rablóhadjárataikkal.
955
A lechfeldi vereség - I. Ottó német király legyőzi a magyar portyázó sereget, és vezéreit kivégezteti; ezáltal felgyorsul a letelepedési folyamat a Kárpát-medencében.
972-997 Géza, Árpád unokája uralkodik. A király megkeresztelkedik és kérésére Bruno, egy Saint Gall-i szerzetes, elvállalja az ország áttérítését a kereszténységre.
997-1039  Géza fia, Vajk áttér a keresztény hitre, és a keresztségben az István nevet veszi fel, és folytatja apjának a kereszténységért folytatott küzdelmét.
1001 január 1. I. István megkoronázása a mai esztergomi bazilika helyén. Istvánt tartják a magyar állam alapítójának - a magyar állam létrejöttét ettől az időponttól számítjuk.
1054 Egyházszakadás (szkizma), a keleti és a nyugati keresztény egyház szembenállásának kezdete
1077-1095  I. László uralkodásának kezdete
1095-1116 Könyves Kálmán uralkodásának kezdete. Uralma alatt a magyarok meghódítják a mai Horvátország és Bosznia területét.
1141-1162 II. Géza uralkodása. A II. keresztes háború időszaka alatt Magyarországon tartózkodott VII. Lajos francia király és III. Conrad német uralkodó.
1172-1196 III. Béla uralkodása