A török hódoltság

A török hódoltság


1308-1342 Károly Róbert trónra lépésével megkezdődik a külföldi királyok magyarországi uralkodásának időszaka. Hatalmi harcokba keveredik a helyi nemességnek, amelyek jogainak jelentős csorbítását kívánja elérni. A nemesek azonban majdhogynem az egész országot ellene fordítják.
1357  Az ottomán birodalom előrenyomul a Boszporusz partjáig.
1371  I. Lajos uralkodása alatt (1342-82) támadták meg a törökök először Magyarországot.
1387-1437 Luxemburgi Zsigmond uralkodása (I. Lajos lányával történt házassága révén)
1396 Zsigmond keresztes hadjárata - Nikápolyi csata
1444 I. Ulászló és Hunyadi János vereséget szenvednek a töröktől Várnában.
1453 II. Mehmet elfoglalja Konstantinápolyt.
1456 A nándorfehérvári csata, ahol eldőlt a keresztény világ sorsa. III. Callixtus pápa a csata emlékére elrendelte a déli harangszót.
1458-1490 Hunyadi Mátyás (Matthias Corvimus) uralkodása
1514 A Dózsa György-féle parasztfelkelés.
1521 A törökök elfoglalják Nándorfehérvárt
1526 augusztus 29. A mohácsi vereség napja. I. Szulejmán győzelme II. Lajos király és csapatai felett, ahol a király is odaveszett.