A magyar törzsek a népvándorlás korában

A magyar törzsek a népvándorlás korában

Kr.e. 1500-1000 Ebben az időszakban a magyar törzsek az Urál-hegységtől északra éltek, de folyamatosan vándoroltak délnyugat felé, a mai Oroszország területén található Közép-Volga régióban, nomád lovas törzsként.

Az I. században a rómaiak leigázták a mai Dunántúlon élő keltákat, és Pannónia néven provinciát hoztak létre.

A II. század elején Aquincum (a mai Óbuda) vált Pannónia fővárosává.

A V. században a hunok elfoglalták a távozó rómaiak állásait. Attila vezérlete alatt a hun törzsek egyesülnek, a Kelet-Római Birodalom megtámadására készülve.

Az V. század végén egyes magyar törzsek a Fekete-tenger felé kezdenek vándorolni, ahol le is telepedtek.

A IX. században a magyarok a Don és a Dnyeszter közötti régióban telepedtek le, amelyet Etelköznek neveztek el (ennek akkori jelentése „két folyam közti hely")

IX. század vége (Kr.u. 896) - a magyarok elfoglalják a Kárpát-medencét, élükön Árpáddal és a hét vezérrel.