A Habsburgok uralkodása

A Habsburgok uralkodása


1526 november 11.
Szapolyai Jánost választja királlyá a székesfehérvári országgyűlés, azonban alig egy hónappal később Pozsonyban Habsburg Ferdinándot is megkoronázzák. 1527-re I. János a lengyelországi Tarnówba kényszerül menekülni.
1526 december 17.
Habsburg Ferdinándot választják királynak I. Ferdinánd néven.
1541 15 évvel a mohácsi csata után I. Ferdinánd uralja észak- és kelet-Magyarországot. I. Szulejmán uralja az ország középső részét és Budát. Szapolyai János Erdély hercege.
1566 A szigetvári csatában meghal I. Szulejmán török szultán.
1571 Lepantói csata, ahol a törökök borzasztó veszteségeket szenvednek
1591-1606 Folyamatos harcok a Habsburgok és a török birodalom között Magyarországon és Erdélyben.
1685 Erdély visszafoglalása a töröktől
1686 Buda török uralom alóli felszabadulása
1699 A karlócai béke - Magyarország felszabadul a török uralom alól.
1740-1790 Mária Terézia és II. József uralkodása. Reformokat vezetnek be (oktatás, közigazgatás) és mélyítik az együttműködést a bécsi udvar és a magyar nemesség közt.
1792-1835 II. Ferenc német uralkodó regnálása