Adatvédelem

Adatvédelem

Jelen Szabályzat célja, hogy a www.budapest.com weboldal látogatói részletes és egyértelmű tájékoztatást kapjanak személyes adataiknak kezeléséről, különösen a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Adatkezelő és a weboldal működtetője: Pick Inc. - 160 Camino Real, Suite 142, Boca Raton, FL 33431 U.S. (domain tulajdonos)

A Honlap működtetése során a kötelezettséget vállalunk valamennyi hatályos adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek betartására, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a vonatkozó ajánlásaira, állásfoglalásaira. Továbbá figyelemmel vagyunk és betartjuk a vonatkozó európai uniós jogszabályokat is, így különösen a személyes adatok kezeléséről szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön egyes személyes adatainak kezelésére az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A Honlap használatával Ön kifejezetten elfogadja és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatainak a jelen Szabályzat szerinti gyűjtéséhez, kezeléséhez.

Személyes Adatok köre és adatkezelés célja

Cookie (süti)
A weboldalt kiszolgáló rendszer és az analitikai eszköz az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok.

Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

A Budapest.com az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére.

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az “Elfogadom” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Amennyiben szeretné letiltani a sütik használatát, azt a böngésződben teheti meg a következő módon:
Firefox: A tájékoztatást itt olvashatod
Google Chrome: A tájékoztatást itt olvashatod
Internet Explorer: A tájékoztatást itt olvashatod
Safari: A tájékoztatást itt olvashatod

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok
A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adsense szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adsense keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

Űrlapokban megadott személyes adatok
Egyes turisztikai szolgáltatások esetén a weboldal látogatói a szolgáltatás igénybevételét egy űrlap kitöltésével tudják kezdeményezni/lefoglalni. Ezen esetekben a következő személyes adatok is bekérésre kerülhetnek: Név, e-mail cím, telefonszám, nem, város.

Az adatkezelő
A Személyes adatokat a Honlap üzemeltetője, a Horizont Informatika Kft., mint adatkezelő kezeli.

Személyes Adatok továbbítása

Külső szolgáltatók: Űrlapok kitöltése, linkek
A weboldalon több helyen kínálunk olyan szolgáltatásokat, amelyek szervezését és lebonyolítását nem mi végezzük. Ilyen esetekben vagy űrlapok kitöltésével, vagy linkekere, gombokra kattintással lehet a szolgáltatás igénybevételét megkezdeni.

Külső hivatkozások, linkek:
Külső hivatkozások és gombok esetén a látogatót a szolgáltatást kínáló cég oldalár irányítjuk, ezen esetekben oldalunk a webanalitikai adatokon kívül más személyes adatokat nem gyűjt. Külső hivatkozások meglátogatásakor a külső hivatkozás adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Külső hivatkozásnak tekinthető a Google adsense által szolgáltatott hirdetések alatti hivatkozások, az oldalon információs jelleggel megjelenített külső hivatkozások (pl. események, látnivalók, turisztikai információk…), egyes szolgáltatások esetén megjelenített külső hivatkozás (pl. szálláshelyek, városnéző túrák, éttermek, programok, fogászati klinikák…) az adott szolgáltató oldalára. Külső hivatkozások során elért weboldalakra nem vonatkozik jelen Szabályzat, mivel ezeket az oldalakat nem mi üzemeltetjük.

Űrlapok:
Egyes turisztikai szolgáltatások esetén a weboldal látogatói a szolgáltatás igénybevételét egy űrlap kitöltésével tudják kezdeményezni/lefoglalni. Ezen esetekben a következő személyes adatok is bekérésre kerülhetnek: Név, e-mail cím, telefonszám, nem, város. Ezen személyes adatokat rendszerünk a szolgáltatás igénylés teljesítése érdekében a következőképpen kezeli:

  • Az adatok továbbításra kerülnek az igényelt szolgáltatást szervező és lebonyolító partnerünknek.
  • Az adatok tárolásra kerülnek a weboldal adatbázisában az igényelt szolgáltatás teljesítéséig, de maximum 12 hónapig.

Külső szolgáltatásokat végző partnereink, akiknek adatokat továbbítunk: Hungária Koncert Kft, CRB Cityrama Kft, Riverride Kft, Silverline Cruises Kft., Express Shuttle Service Kft., StarLimo Hungary Kft.,

Adatbiztonság

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az Adatkezelő  Szolgáltató Magyarország területén, az 1138 Budapest, Váci út 188 címen adatközpontban 24 órás őrzéssel és biztonsági kamerával védett székhelyén tárolja a Felhasználók személyes adatait.

Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen, tájékoztatás kérése, jogérvényesítés

A Felhasználó az budapest.com@gmail.com email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését, módosítását, zárolását az Adatkezelőtől. A kérés beérkezésétől számított 30 napon belül Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket és tájékoztatja a Felhasználót az adatok kezeléséről.

A Felhasználó az budapest.com@gmail.com email címre küldött levél útján tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérhet tájékoztatást az Adatkezelő által kezelt személyes adatival kapcsolatban az Adatkezelőtől.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).