Pécsi Látnivalók - Pécs Látnivalói

Részletes információkat talál Pécs látnivalóiról: világörökségek, épületek, fürdők, hidak, műemlékek, parkok, barlangok.

Pécs Látnivalók

Látnivalók

7624 Pécs, Esze Tamás u. 2
A 15. századi kör alaprajzú bástya, a barbakán - az egyetlen, mely hazánkban megmaradt -, a hajdani püspökvár falrendszerének része volt. Megépülését Kinizsi Pál hadvezér itt tartózkodásához kötik, aki 1498-ban járt Pécsett. A török veszedelem árnyékában ugyanis az egész délvidéken erősítették, modernizálták a várak, városok védműveit. A lőrésekkel tagolt ...
7601 Pécs, Színház tér 2.
A Király utcán végigsétálva érdemes a házak emeleti homlokzataira is felnézni, ahol gazdagon keretezett ablakokat, rozettákat láthatunk.A Színház tér 2. szám alatti telken állt egykoron a dominikánus rend temploma és rendháza. A templomot 1724-ben kezdték el építeni, de a munkálatok még 1768-ban is folytak. A templomot a 19. században lakóházzá alakították, ...
7627 Pécs, Dömörkapu
A Dömörkapu a Misina délkeleti lejtőpihenője, több túraútvonal találkozópontja. Neve oszmán-török eredetű, "megerősített szorost", szó szerint "vaskaput" jelent.Az út mentén, a kapu felé haladva találjuk a Szaniszló-pihenőt, ahol a kőfalban fekete márványtáblán a következő olvasható: "Dr. Mócs Szaniszló cisztercita rend tanárának, természet lelkes ...
7621 Pécs, Mária u. 9.
Mária utca 9. számú házban található az Európa Ház. Az egyemeletes ház eklektikus stílusban 1895-ben épült, bécsi építész tervei alapján, a Duna Gőzhajózási Társaság számára százezer forintért. A homlokzat domináló eleme a díszes kapuzat, melynek szobrai a hajózást és a szénbányászatot jelképezik. Az épület korábban a Mecseki Szénbányák Igazgatósága és ...
7621 Pécs, Dischka Győző u. 6.
06-72-516-331
pecs@lutheran.hu
A Dischka Győző utca 4-6. szám alatt található evangélikus templom kora eklektikus stílusban Baldauf János építész tervei alapján 1875-ben épült. A műemlék jellegű, egyszerű szerkezetű úgynevezett teremtemplomhoz egy sokszögletű szentély kapcsolódik. Az épület homlokzatának kialakítása lehetővé teszi, hogy idővel tornyok is épülhessenek mellé. Az utcától ...
7621 Pécs, Király u. 13.
A Színház tér északi oldalán álló - többször átépített - épületet (Király u. 13.) a Pécsi Nemzeti Kaszinó használta 1839-től. Földszinti helyiségeiben a híres Nick-féle söröző az 1895-ös átalakításig működött.A telken 1695-ben De Vorstein generális két egyemeletes háza állt. 1737-től egy ideig vendégfogadó is működött itt. 1806-ban a telken álló házban ...
7624 Pécs, Ferencesek u. 37.
06-72-313-565
A ferencesek pécsi ittlétét először 1280 körül említi oklevél. A templom mai formájában eklektikus stílusú, az 1925-ben végzett átépítés eredményeként látható ma. Magja azonban középkori és barokk. A középkorban itt álló templomot a törökök dzsámivá alakítottak át. Ez volt Memi pasa dzsámija. Evlia Cselebi török utazó leírásából tudjuk, hogy a Memi pasa ...
7621 Pécs, Széchenyi tér 20.
06-30-373-8900
A Széchenyi téren álló gótikus Szent Bertalan templomot, melyet a 13. század derekán építettek a város polgárai Szent Bertalan apostol tiszteletére, a törökök lebontották, majd a köveiből dzsámit építettek, a várost 1543-ban elfoglaló Gázi Kászim pasa megbízásából. Pécs városa a majd másfél évszázados török megszállás után 1686. október 14-én szabadult fel. ...
7625 Pécs, Havihegyi út 7.
06-72-310-800
A Mecsek déli lejtőjének meghatározó pontjai északról a Misina, rajta a TV-torony, keletről a Havihegyen álló Havas Boldogasszony-kápolna. A város felett látható kápolna az 1690-es pestis járvány emlékére épült barokk stílusban. Építőanyagát a város lakói, fogadalmukhoz híven, maguk hordták fel a hegyre. 1710-ben kibővítették a szentélyt. 1780 augusztusában ...
7624 Pécs Nyár u. 8.
A gyermekkórház területén található a külváros magányosan álló műemléke, a török kori sírhely, Idrisz Baba türbéje.A sírhelyben nyugvó török férfi személyéről csak keveset tudunk. A kor történetírói szerint afféle jövendőmondó, gyógyító volt, akinek néhány csodatétele nyilvánosságra jutott, ezért szentként tisztelték. A nyolcszög alaprajzú, kupolás sírhely ...
7621 Pécs, Széchenyi tér 5.
06-72-321-976
A Széchenyi tér déli oldalát az Irgalmas rend temploma és kolostora zárja le. Az épülettömb 1887-1891 között eklektikus stílusban átalakításra került, de berendezésének nagy része barokk. 1908-ban Graits Ede a templomtér boltozatára Tiepolo-festmények másolatait festette. A templom homlokzatát oszlopok tagolják három részre. Középen, az ívelt fülkében Mária ...
7623 Pécs, Rákóczi út 2
A Jakováli Hasszán pasa által alapított dzsámi a 16. század második felében, a Szigeti kapun kívül épült fel. A dzsámit a helyreállításkor eredeti rendeltetésének megfelelően rendezték be. Magyarországon ez az egyetlen olyan török kori imaház, mely minaretjével együtt maradt épen. A dzsámi négyzet alaprajzú, kupolája kívül nyolcszögű, belül kör alakú dobon ...
7621 Pécs, Munkácsy utca 8
A magyarországi német kisebbség kulturális intézménye, a Lenau Ház, a Munkácsy utca 8. szám alatti egyemeletes klasszicista lakóházban kapott helyet. Kertjében Trischler Ferenc szobra utal a svábok kitelepítésére. Az épület déli oldalán kerültek felszínre a canterbury-i érsek, Becket Tamás tiszteletére felszentelt, domonkos templom és rendház nagyméretű, ...
7625 Pécs, Király u. 44.
06-72-515-425
A 18. században egy török dzsámi helyén és felhasználásával, a pálos szerzetesek építették 1741-56 között, egy pálos szerzetes Vépi Máté tervei szerint. A későbarokk stílusú templomot eredetileg a Szentháromság tiszteletére szentelték fel. A tornyok 1778-79-ben épültek. Miután a pálos rendet 1786-ban feloszlatták, az épület egészen 1832-ig használaton kívül ...
A Mecsek egyik legszebb emléke a Hunyadi János úton felfelé haladva, a Pálos templomtól vezető műút jobb oldalán található Mecsek-kapu. Az árkádos, terméskő építményt Pécs városa építtette 1936-ban Kőszeghy Gyula tervei alapján. Felújítására 2001-ben került sor.A kapu olyan, mint egy kis vár. Bejárattal rendelkezik, bástyája van és árkádjai. Ezt az ...
7621 Pécs, Széchenyi tér
A Széchenyi tér nyugati oldalának alsó részén áll az eklektikus, háromszintes, jelenlegi Megyeháza épülete. A két telken, amelyre emelték, korábban az ún. Czyndery- és a Cséby-ház állt. A Czyndery-házban szállt meg 1770-ben pécsi tartózkodása során II. József császár. 1895-ben vette meg a Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár, és itt építette fel székházát. ...
7621 Pécs, Ferencesek u. 35.
Ez a török fürdő maradt meg legtovább, lebontására csak 1880 körül került sor. Az 1970-es években feltárták, konzerválták, s műemléki kiegészítésekkel bemutathatóvá tették.A török előkelők minthogy - hitük szerint - javakat nemigen gyűjthettek maguknak vagy családjuknak, jövedelmeiket vagy felélték, vagy vallási, kulturális intézmények alapításába ...
7625 Pécs, Tettye u. 14.
06-72-310-800
A Budai külváros legrégibb épülete. A várfalszerű kerítés veszi körül, a hajdani temető kerítése. A Tettye-patak völgyének lakossága már a 13. század elején egyhajós templomot emelt itt. Az eredetileg román stílusú Mindenszentek templomát a 15. század végén késő gótikus stílusban átalakították. Külseje egyszerű, főhomlokzatának háromszögű oromzatán alacsony ...
7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
A 19. század második felében általánossá vált a tehetősebb pécsi polgárok között, hogy a Mecsekoldalon lévő présházaik helyére kőházakat, emeletes nyaralókat építettek. Ezek többsége alpesi stílusú faszerkezetes épület volt. Néhányat még mai láthatunk a Mecsekoldal meredek utcáin. A Vasváry-villát az egyik leggazdagabb pécsi kereskedő, Vasváry György ...
7621 Pécs, Széchenyi tér
1846-ban a Pécsi Schönherr kereskedőcsalád a Nádorhoz címzett előkelő fogadót épített a mai Széchenyi téren, mely harminc szobával és egy kávéházzal várta vendégeit. A fogadó különlegessége volt, hogy az étterem kupoláját egy sajátságos kézi irányítású szerkezettel el lehetett húzni, így a vendégek akár a csillagos ég alatt is vacsorázhattak. 1902-ben, az ...
7625 Pécs, Hunyadi János u. 72.
06-72-515-425
Építészeti elvei és a keresztény liturgiát szolgáló adottságai miatt a Pálos templom a modern magyar építészet egyik legszebb alkotása. 1937-ben készült el Weichinger Károly tervei alapján. Ebben az időben szerte az országban erős törekvések mutatkoznak az egyházi építészet megújítására. Ennek jelentős része a pécsi Pálos templom megépülése. A templom 40 ...
7624 Pécs, Ifjúság útja 8.
06-72-314-715
A Jézus Szíve templomként is ismert Pius templom 1927-1930 között épült Fábián Gáspár tervei alapján. Pécs modern kori templomainak egyik legszebb képviselője. A kéttornyú templom jelentős épületként emelkedik ki az előtte húzódó utca fái és épületei közül. Falai belül fehér színűek, így monumentális térhatást biztosítanak. Az oltárt többszínű márványlapok ...
7621 Pécs, Jókai utca 10
Pécs egyik legszebb és legjelentősebb épülete a Jókai utcai Postapalota. Homlokzata igazi eklektikus alkotás. A gótikát idéző baldachinos szoboralakok és a francia reneszánsz díszítőmotívumok mellett az ablakok formáiban és az oldalhomlokzat stilizált virágos betéteiben a szecesszió is megjelenik. A mázas címer, mely az épület posta funkciójára utal, a ...
Szatmári György püspök 1505-1520 között vadaskertje közepén építtette fel reneszánsz nyári nyaralóját, mely U-alakú egyemeletes épület volt. Az épület szárnyai között dél felé nyitott udvar helyezkedett el, ezt magas kőkerítés zárta le. A természet, a táj, a környezet része volt az építészeti együttesnek. Valószínűsíthető, hogy a villát egy olasz építész ...
7624 Pécs, Szent István tér 23
Szent István király 1009-ben alapított püspökséget Pécsett. A helyszín kiválasztásánál szerepet játszhatott, hogy ekkor már állt itt egy templom, amelyet 870 körül Liupramm salzburgi püspök szentelt fel. A 11. században azonban leégett a templom, és helyére épült a háromhajós, kéttornyú román stílusú bazilika. A köré szerveződő épületekből az ezt követő ...
7623 Pécs, Szabadság u. 35.
06-72-314-638
petdan@t-email.hu
1907-ben épült Schlauch Imre tervezésével. A berendezést Keil Ferenc pécsi asztalosmester készítette, a szószék a budapesti Kálvin téri templom szószékét mintázza tölgyfából. A berendezések díszítése a Szentháromságot jelképezi. Orgonáját a pécsi Angster József és fia készítették. A gyülekezeti ház később, 1927-ben épült. Berendezése Szatyor Győző és Vata ...
7625 Pécs, Ágoston tér 1.
06-72-310-800
A középkori templomot a törökök dzsámivá alakították. A város visszafoglalása után Ágoston-rendi szerzetesek kapták meg az épületet és 1702-ben megkezdték az átalakítást. Az 1750-es tűzvész után újjáépült. A sokszögű boltozott szentély, az ahhoz délről nyíló boltozott kápolna, valamint az orgonakarzat és a torony ebben az időben épült. A templom egyhajós, ...
7624 Pécs, Szent Bertalan u.
06-72-313-565
A Dömörkaputól lefelé tartó meredek lejtő alatt áll a Szent Bertalan tiszteletére felszentelt kápolna. 1794-ben épült, késő barokk stílusban, majd 1828-ban átépítették. Műemléki védelem alatt áll az eredeti barokk főoltár is.A templom 1794-ben főleg azoknak a bosnyák szőlőművelőknek épült, akik a török kiűzése után költöztek ide. Annak idején felváltva ...
7621 Pécs, Zrínyi Miklós u. 15.
06-30-659-5790
A török korban a hódítók lerombolták, dzsámivá alakították a keresztény templomokat, ugyanakkor szerb püspökséget állítottak fel azon nagyszámú szerb zsoldosnak, akik a seregeikben szolgáltak. A török uralom idején a katolikus papság köteles volt adót fizetni a szerb püspökségnek. Az írásos dokumentáció szerint Pécsett is volt ebben a korban szerb ortodox ...
7621 Pécs, Dóm tér 1.
+36-30-373-8900
A székesegyház mai formáját az 1882-1891 között történt átépítés eredményeként nyerte el. Megőrizte középkori alaprajzi rendszerét, az egységes neoromán külső és belső kiegészül, és teljessé válik a historizáló képző- és iparművészeti alkotásokkal és díszítéssel. Anyaggazdagság, változatosság, igényesség fogja egybe, amely nemcsak az építészeti ...
7621 Pécs, Szent István tér 14-18
+36 (72) 513030
ppkl@ordinariat.hu
+36 (72) 513031
A káptalani levéltár és plébánia klasszicizáló, késő barokk épület 1784-ben, a híres építész Sartory tervei szerint készült, majd 1794-ben Krammer János tervei alapján bővítették. Az alagsorban helyezték el a kriptát, a pincét és a raktárt. A földszinten volt a harangozók lakása, a két káplán szobája, a konyha, és a jegyző lakása. Az emeleten kapott helyet ...
7632 Pécs, Siklósi út
06-72-321-976
Az 1932 februárjában a pécsi római katolikus egyházközségek által kiírt temetőkápolna építésére vonatkozó pályázatot ifj. Nendvitch Andor és Weichinger Károly tervezőpáros nyerte el. A tervet és a költségvetést Virág Ferenc megyéspüspök hagyta jóvá.Az építő kivitelezési munkák pályázatán Gadó Ignác-Kristóf Károly építkezési vállalkozók nyertek.A kápolna ...
7621 Pécs, Széchenyi tér
A ma is látható neobarokk, eklektikus épület többszöri átalakítás után 1907-ben nyerte el mai formáját. A város egyedi hangulatához a városháza tornyának harangjátéka is hozzájárul, melyet minden egész órakor hallhatunk a Széchenyi téren. Az épület egyik utcafrontra nyíló földszinti helyisége a Pécsi Kulturális Központ Információs Irodájának ad otthont. Itt ...
7624 Pécs, Alkotmány u. 46.
06-72-328-793
A Xavéri Szent Ferencről elnevezett templomot a 17. században már ott lévő kápolna helyén 1739-ben építették a jezsuiták. Az egyhajós építmény homlokzata rokokó formákat mutat, tornya hagymasisakos. Eredeti berendezéséből csupán finom faragású rokokó szószéke maradt meg. Az eredetileg római katolikus kápolnát jelenleg a görög katolikus hívek ...
7621 Pécs, Szent István tér 8.
06-72-513-052
garadnay@pphf.hu
A Szent István teret délről a Miasszonyunk Női Kanonokrend temploma zárja. A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt római katolikus templom 1727-ben épült barokk stílusban. Átépítésére 1851-1854 között romantikus stílusban került sor. A templom később összeépült az 1847-1851-ban emelt a klasszicizáló stílusú volt zárdaépülettel. Oromzatos homlokzata ...
7621 Pécs, Kossuth tér
06-72-315-881
Megépült a híres pécsi zsidó iskola és vele párhuzamosan a ma is működő romantikus stílusban épült Nagyzsinagóga, melyet négy évig tartó építési munkálatok után, 1869. július 22-én avattak fel. Tervezői, Feszl Frigyes (legismertebb műve a Pesti Vigadó épülete, valamint a budapesti Dohány utcai Zsinagóga szentélykupolája), Gerster Károly és Kauser Lipót, ...
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
72/507-600
72/507-604
A Zsolnay gyár története 1853-ban kezdődik. Ekkor alapította Zsolnay Miklós a lukafai keménycserép manufaktúrából a Zsolnay Keménycserép Manufaktúrát, amelyet 1854-ben a cégbejegyzést módosítva idősebbik fia, Ignác nevére íratott.Az 1870-es évek közepére a tizenöt-húsz munkást foglalkoztató gyár fejlődésében a külföldi szakembereken kívül a Zsolnay család ...
7621 Pécs, Király u. 1
A Király u. 1. szám alatt található BAZÁR feliratú épület a pécsi romantikus építészet leglátványosabb példája. A háromemeletes lakóházat a Széchenyi térrel üvegezett passzázs köti össze. Zsolnay Vilmos az épület terveit bécsi tervezőtől rendelte meg, és 1895-ben építtette fel a házat, mely egykor a Polgári Kaszinónak is helyett adott. Az átjáró, az ...

Hirdetés

Budapesti szálloda foglalás

Város:
Kategória:
Elhelyezkedés:
Hotel neve
Foglaljon szállást a budapesti szálláshely kereső segítségével. Budapesti hotelek és szállodák, valamint panziók, apartmanok, hostelek és egyéb olcsó szállások Budapesten széles választékban! Budapesti szállásfoglalás gyorsan, egyszerűen, azonnali visszaigazolással, a legjobb internet árakon!

HirdetésekDebrecen – Programok,Információk
Pin It
email